Nordzucker sv Kampanjedata vecka 6 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20068.htm2024-02-1800:00:0020068.htmMedelrenheten för veckan sjönk jämfört med veckan tidigare, från 91,1% till 89,6%. Även sockerhalten sjönk, från 16,86% till 16,84%. Andelen prov med frostanmärkningar ökade från tidigare veckor men låg ändå på en hanterbar nivå. 


]]>
Kampanjedata vecka 7 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20069.htm2024-02-1800:00:0020069.htmEfter en lång och väldigt utmanande kampanj kom vi äntligen i mål. Fem månader efter att kampanjens första betor vägdes in i Örtofta, vägdes de sista betorna in. Senare under samma dygn var alla betor avverkade och betplattan tom. 

Vi har alla kämpat för att tas oss igenom utmaningarnas kampanj och nu är vi till slut i mål. Stort tack till alla odlare, transportörer, grävmaskinsförare och alla andra som gjort det möjligt att komma i mål med denna kampanj. Tack!  
 

Lägesrapport från fabriken (14 februari)

Vi har alla kämpat och längtat för att se den - och nu kom den – den sista betan!  På bruket är vi väldigt tacksamma för de insatser som gjordes i fält med bortsortering av betor med sämre kvalitet. Det möjliggjorde att vi kunde bemästra de störningar i saftkvaliteten som trots allt uppstod och ändå ända in i det sista producera svenskt socker av god kvalitet. Alla pustar nu ut och ser fram emot att, efter en första rengöring, livet för de flesta återigen kan övergå till ”normal” dagtid.

Jag vill tacka alla som varit involverade i vår kampanj, från odlare, transportörer till alla medarbetare för era gjorda insatser och ert tålamod med de många omplaneringar som blivit gjorda. Ni har gjort det möjligt att avsluta denna händelsefyllda kampanj på ett riktigt bra sätt. – Ett Stort Tack!

Det känns lite konstigt att våren är så långt kommen och att om någon månad så är det dags för nya betfrön att hamna i jorden. För oss på bruket är det en hel del underhåll av maskiner som skall utföras och en byggnad som skall återuppstå samt lite välförtjänt vila innan september då det är dags för nästa kampanj.

/Jan Sergo, Senior Technical Advisor

]]>
Vintermöte 12 Mars 2024 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20060.htm2024-02-1515:18:0020060.htmNordic Sugar och NBR hälsar dig varmt välkommen till årets vintermöte torsdagen den 12 mars på Scandic Star Hotel i Lund. Mötet börjar 10.30 och slutar 14.30. Vi bjuder på lunch och tilltugg under dagen. Efter avslutat möte håller Betodlarna sin årsstämma. 

 

Axplock ur programmet:

 • Genomgång av årets kampanj
 • Lagring-framgångsfaktorer
 • Ogräshantering i framtiden

 

Inbjudan samt ytterligare information kan ses här.

En personlig inbjudan skickas även ut med post till alla odlare.

]]>
Kampanjens sista betor invägda i Örtofta /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20056.htm2024-02-1300:00:0020056.htm Kampanjedata vecka 5 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20017.htm2024-02-0711:00:0020017.htmAvverkningen i fabriken ligger på en bra och stabil nivå och under veckan avverkades 92 500 ton rena betor. 

Mycket nederbörd har kommit och för att bettransporterna ska kunna hämta betorna är det viktigt att vägarna kontrolleras och att eventuella åtgärder görs innan betlastningen påböjas. Minusgrader utlovas nattetid under kommande dagar, se till så att även småvägarna runt betstukorna är farbara om det skulle bli halt. Just nu visar inte väderprognosen snö, men det har tidigare varnats för det. Om det blir snö är det viktigt att se till så att vägarna är farbara för renslastare och lastbilar.

Sista dag för leverans av betor för denna kampanj närmar sig, och den är i nuläget planerad till den 13 februari.

 
 

Lägesrapport från fabriken

När dagarna nu blir längre kan vi se att ljuset både bokstavligt och bildligt börjar skönjas i horisonten. Vi har den gångna veckan kunnat tuffa på och producera flera dygn med en fart på drygt 14 000 ton. Det känns bra att vi fortfarande klarar av att bemästra situationen trots stigande D-manitolvärden (indikerar en försämring av betkvaliteten) och att vi fått ha fler filter i drift för att rena samma mängd saft. Dessutom får vi kämpa med att koka ren vår A-kokpanna betydligt oftare med nuvarande saftkvalitet. Om trenden håller i sig för D-manitolen så indikerar det att vi under nästa vecka kommer ha betydligt större problem med att hålla farten uppe. Om vi blickar framåt hoppas vi verkligen kunna avverka de sista planerade betorna innan kvaliteten sätter stopp. Därför önskar vi att vädermakterna står oss bi den sista tiden då vi alla kämpar för att komma till ett avslut med den jobbigaste och längsta kampanjen i mannaminne!

/Jan Sergo, Senior Technical Advisor

]]>
Anmäl bortskalade betor /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20018.htm2024-02-0700:00:0020018.htmFör att få ersättning för de bortsorterade betorna ska komplett information skickas in till Agricenter, inom fem dagar från leverans. Många mail som inkommer till oss innehåller inte all information som efterfrågas, var noga med att få med alla de efterfrågade uppgifterna redan från början.

Om de bortsorterade betorna ligger längsmed stukan och inte är ihopsamlade räknas antalet betor per meter på ett antal representativa ställen längsmed stukan. Antalet betor per meter * antalet meter * genomsnittsvikten per beta ger den totala bortsorterade mängden betor.

Om betorna ligger i en hög beräknas volymen på följande sätt:
Längden * bredden * höjden * 1/3

Ligger betorna istället i en stuka beräknas volymen på följande sätt:
Längden * bredden * höjden * 1/2

För att beräkna vikten av de bortskalade betorna tas volymen * 0,65 ton/m3.

Anmäl avskalat material till agricenter.sverige@nordicsugar.com . I mailet ska alla nedanstående punkter finnas med:

 • Namn och odlarnummer.
 • Uppskattad mängd bortskalade betor (ton orena) samt beräkning av vikten. Obs! Glöm inte att skicka med beräkningen.
 • Bifogade bilder på de bortskalade betorna samt kopia av lagringsjournalen.

  Lagringsjournalen finns här.

Betorna ska inte tas bort innan kontakt med Agricenter. 

]]>
Fortsatt kampanj en bra bit in i februari /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20012.htm2024-02-0500:00:0020012.htmI nuläget ligger fabriken på en avverkning på ca 14 000 ton betor/dygn. Med den fart som fabriken håller nu och med den goda betkvalitet som vi får in så är planen att kampanjen avslutas i mitten av vecka 7. Det innebär också, som det ser ut nu, att vi kommer att processa alla kvarvarande processbara betor på Örtofta sockerbruk. Med den tidplanen håller vi oss också inom ramarna för både miljötillstånd och vattennivåerna i dammarna.

]]>
Kampanjedata vecka 4 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20008.htm2024-02-0300:00:0020008.htmUnder slutet av vecka 4 fick vi problem i kalkugnen och i början av vecka 5 hade vi problem med styrningen av den kontinuerliga kokpannan vilket påverkade fyllmassan. Därefter var det i ena extraktionstornet som utmaningar uppstod. Alla dessa problem kunde relativt snabbt åtgärdas men det medförde tyvärr att leveranser behövde stoppas i början av veckan. Därefter har fabrikens avverkning legat på en bra och jämn avverkning.

Under vecka 7 planerar vi att leveranserna av kampanjens sista betor ska ske. Fram tills att alla betor är levererade fortsätter avskalning av betstukor för att säkerställa att det bara är processbara, vita och krispiga betor som kommer till Örtofta. Det finns fortsatt stora skillnader i hur mycket som behöver skalas av från olika stukor.

För att få ersättning för de bortsorterade betorna ska komplett information skickas in till Agricenter på agricenter.sverige@nordicsugar.com inom fem dagar från leverans. Många mail som skickas in är inte kompletta. 

Följande punkter ska vara med i mailet:

 • Namn och odlarnummer
 • Mängd bortskalade betor (ton orena) samt beräkning av vikten. Obs! Glöm inte att skicka med beräkningen
 • Bifogade bilder på de bortskalade betorna samt kopia av lagringsjournalen. Lagringsjournalen finns här.

Bekräftelsemail skickas ut inom fyra dagar. Betorna ska lämnas kvar i fält.


 


Lägesrapport från fabriken (30 januari)

Då vi ser tillbaka på de senaste dygnen har det varit en hel del hack i betavverkningen. Såväl maskin som elektrisk utrustning har gett upp. Ett stopp i vår kalkugn orsakades av ett linhjul som styr vajern till korgen för kalkstensinmatning. Ett lagerhaveri medförde att lagerhuset som satt i navet förstördes. Vi arbetade på två alternativa lösningar parallellt. Det första var att försöka reparera hjulet och det andra var att få hit en reserv som ligger i Tyskland. En mobilkran fick anlitas för att möjliggöra åtgärderna ca 50 meter ovan mark. Alternativet att reparera visade sig vara snabbast trots att konstruktionen av hjulets nav med lagring fick ändras. Nya delar tillverkades och monterades för att säkra en provisorisk lösning. Detta skedde innan reservdelen från Tyskland anlände. Vi bedömer att reparationen håller resterande tid av kampanjen. 

/Jan Sergo, Senior Technical Advisor

]]>
Utökad ersättning för kasserade betor och ökat sentidstillägg /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20003.htm2024-01-3100:00:0020003.htmErsättning kasserade betor

Avskalningen av stukor har haft stor positiv effekt och vi kan nu processa bra betor i förhållandevis hög fart. Ersättningen för avskalat material och kasserade betstukor som uppfyller kraven i internförsäkringen ökas från och med den 13 januari från 36,6 € (433 SEK) per ton rena betor till 41 € (485 SEK) per ton rena betor.

Sentidstillägg

Sentidstillägget ökar enligt branschavtalet med 1,5 SEK per dag från den 24 december och fram till kampanjens slut. På grund av de extraordinära omständigheterna med olyckan i Örtofta ökas detta från och med den 13 januari till kampanjens slut med 0,5 SEK per dag till 2,0 SEK per dag istället.

]]>
Hur bör kasserade betor hanteras? /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/20001.htm2024-01-3000:00:0020001.htmUtkörning i fält

Det känns onekligen som ett naturligt alternativ att försöka sprida ut de frånsorterade eller kasserade betorna i lämpliga fält nu i vår.  Frågeställningarna kring den insatsen är dock många.

Vilka fält är lämpliga när flertalet fält redan är plöjda eller på annat sätt ”färdigbearbetade”?

Det är bara att konstatera att fält som redan är plöjda inte är mest de lämpade, utan i första hand är det fält som ändå skall bearbetas nu i vår som platsar in.

Hur bearbetas fälten bäst för en snabb och bra nedbrytning av betresterna i jorden? 

Nedbrytningen av organiskt material i allmänhet går snabbast om det ligger ytligt, men ändå väl myllat. Att ha möjligheten till sönderdelning av de utkörda betorna med en tallrikskultivator eller liknande är därför viktigt, men var noga med att det är tjänligt att bearbeta. Av praktiska, tekniska och stocklöpningsmässiga skäl kan en efterföljande plöjning vara bra, men nedbrytningen av nedplöjt betmaterial kommer inte att gå fortare.

Vilka mängder kan spridas ut?

Där finns inga givna svar på den frågan, men vi har försökt ange några olika nivåer – mindre, måttlig, respektive större i alternativen nedan. Med mindre avses ungefär 10-20 ton/ha, måttlig 20-30 ton/ha och större 30-50 ton/ha. Mycket hänger också på jordbearbetningsmöjligheterna och hur väl inblandade betresterna blir. Generellt är det mindre risk för problem om tonnen kan fördelas på fler hektar.

Den viktigaste frågeställningen är dock risken för att överlevande betor går upp i fröstock?

En utspridning så snart som möjligt, gärna i kombination med sönderdelning, ger åtminstone chansen för att ytterligare frostperioder kan göra jobbet och minska möjligheten för överlevnad. Avsluta därefter, så sent som möjligt, med en plöjning för att begrava eventuella överlevare. Här krävs också beredskap för en stark ogrässtrategi i de fält där betorna körs ut i. Det är inga små frösådda betor som skall hanteras, utan betydligt mer kraftfulla plantor.

Vilka fält/grödor är bäst lämpade att sprida ut betorna i:

Betor 2023

Fjolårets betfält är i många fall inte det bästa alternativet, särskilt inte om där dessutom redan är struktur- och körskador som kan försämra nedbrytningsförutsättningarna. Risken för negativ inverkan på 2024 års gröda är då hög.

Betor 2024

I en mindre volym, är utspridning i årets blivande betfält ett alternativ, om än tveksamt. Det förutsätter att betorna kan sönderdelas på ett bra sätt utan att skapa strukturskador. Nedbrytningen av betorna kommer att binda upp en del kväve till en början, vilket sannolikt medför ett behov av en ökad kvävegiva. Betor från fjolåret kan också öka risken för spridning och infektion av Aphanomyces till årets betgröda. Kända förekomster av betcystnematoder bör också beaktas. Risken för att utkörda betor går upp i fröstock, som inte kan bekämpas, gör dock att utspridning i årets betfält blir högst chansartat. I de fall det inte finns något annat alternativ bör i så fall konventionella betor spridas ut i fält där det skall odlas Conviso-betor i år.

Vårsäd 2024

I en måttlig volym finns möjligheten att sprida ut betor i blivande vårsädesfält. Förutsättningen är även här att sönderdelningen kan ske på ett bra sätt utan att skapa strukturskador. Betorna kommer att binda upp en del kväve till en början, vilket sannolikt medför ett behov av en ökad kvävegiva till exempelvis vårkorn eller vårvete. Att utnyttja verktyg för att bedöma kompletteringsbehov av kväve kan vara ett bra beslutsstöd under kommande säsong.

Åkerböna/ärt 2024

Rimligen är fält med kommande baljväxter ett bra alternativ eftersom kväveförsörjningen av grödan sker av ”egen” kraft och fastläggningen av markkvävet då inte påverkar grödan. Lämplig mängd borde vara i nivå, med den som bedöms lämplig i vårsäd. Dock är det fortsatt krav på att inte påverka markstrukturen negativt vid sönderdelning och inbrukning. Likaså behöver eventuella fröstockar kunna hanteras.

Majs 2024

Blivande majsfält borde vara ett bra alternativ. Dessutom ger den något senare sådden av majs ett större fönster för både utspridning, sönderdelning och nedbrukning. Här kan en större volym vara möjlig att köra ut. Amerikanska försök där sockerbetor blivit lämnade kvar i marken och följts av majs visar dock ett tydligt ökat kvävegödslingsbehov även här. Där finns viss risk för att Rhizoctonia och Fusarium-svampar kan spridas från betor till majs, men sannolikt är den risken förhållandevis låg under våra betingelser.

Höstsäd 2024

Där finns en möjlighet att sprida ut betor tunt på höstsäd också. Tyska försök visar att låga till måttliga mängder inte har påverkat skörd eller kvalitet negativt, däremot större mängder. Risken för att locka dit bland annat gäss nu under den tidiga våren är däremot värd att beakta. Sannolikt är det i så fall bättre att vänta till en bit in i april, med risken att där då fortfarande är liv i betorna.

Convisobetor

Är det Conviso-betor som sprids ut gäller det att se till att eventuell nytillväxt kan behandlas på ett effektivt sätt. Annars är risken för fröstockar och framtida problem överhängande. Något annat än ALS-hämmare krävs alltså! Samma sak gäller klart också för de Convisobetor som aldrig skördades.

 

Kompostering

Finns där en lämplig plats där de kasserade betorna kan samlas och där både risken för luktproblem och eventuella läckage kan hanteras, så är kompostering ett huvudalternativ. På så vis blir volymerna att sprida ut på fält mindre, samtidigt som växtnäringen i form av åtminstone fosfor och kalium på ett resursmässigt bra sätt kommer tillbaka till fältet. Risken för att kväve fastläggs minskar också betydligt. Enklast är om de kan ligga kvar där de nu ligger, men säkert behöver många betor också flyttas till en mer lämplig plats.

Omblandning

Kompostering är en syrekrävande process och därför kan materialet behöva blandas om några gånger under säsongen för bästa möjliga resultat.

Blanda med annat

Om det finns ett mer kväverikt material som fast/djupströgödsel tillgängligt kan betor och gödsel med fördel blandas. För flertalet är den möjligheten dock inte aktuell, utan där får betorna helt enkelt komposteras för sig själva.

Regelverk

För att en stuka för kompostering skall vara tillåten att lägga i fält krävs att den inte utgör någon miljö- eller hälsomässig olägenhet. Den skall alltså inte läggas i anslutning till bebyggelse eller där lakvatten riskerar att rinna ner i vattendrag eller dränering och inte heller inom ett vattenskyddsområde. Det skall också ses som en tillfällig lösning och där den färdiga kompoststukan skall spridas ut i närbelägna fält under innevarande år.

]]>
Kampanjen närmar sig slutet /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19997.htm2024-01-2900:00:0019997.htmEfter nyår brottades fabriken med problem kopplade till frostskadorna på betorna. Trots många åtgärder i processen begränsades avverkningen på grund av filtreringsproblem relaterat till betkvaliteten. Det innebar en lägre och instabil avverkning, dessvärre med ett antal stopp för att rensa i filterstationen.  Ett problem som många andra av våra fabriker i Nordzucker-koncernen också brottats med.

Det är sent på kampanjen, men med den stabila avverkning och förhållandevis höga fart som vi har just nu så tror vi på att kunna processa alla bra betor. Men för att det ska vara möjligt krävs en fortsatt hård avskalning av betor, för det är tack vare den goda betkvaliteten som levererats de senaste veckorna som avverkningen ligger på en bra och stabil nivå som ger förutsättningarna att producera så mycket socker som möjligt.

Under vägens gång har vi haft en bra och konstruktiv dialog med betodlarföreningen och tillsammans med dem har vi tagit ansvar och försökt hitta ekonomiska lösningar för våra odlare där det behövs.

Det återstår fortfarande en utmanande och besvärlig period för att avsluta kampanjen bäst möjligt, men jag är fullt övertygad om att vi alla gör vad vi kan för att klara detta. Jag har full respekt för att det behöver tas ett antal svåra beslut, inte minst gällande avskalning av betor, men jag förutsätter att vi tillsammans kan hantera detta i en god, konstruktiv och respektfull dialog. Vi står tillsammans i att säkra svensk sockerförsörjning!

Med gemensamma krafter från odlare, transportörer och Nordic Sugar ska vi ta oss i mål med vår gemensamma målsättning att hålla fabriken körande, processa så många betor som möjligt och i slutändan bidra till den nationella matförsörjningen.

/Johan Neikell, VD Nordic Sugar AB

]]>
Kampanjeaktuellt vecka 3 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19984.htm2024-01-2400:00:0019984.htmStukorna skalas tills det är vita och krispiga betor som är kvar och alla gulaktiga och skadade betor tas bort. För att få bort alla betor som inte är processbara kommer det bland de bortskalade betorna även att förekomma bra betor. Skillnaden mellan hur mycket som skalas i olika stukor är stor, i en del skalas en väldigt stor mängd bort medan det i de allra bästa stukorna endast behöver tas bort enstaka betor vid foten.

För att få ersättning för de bortsorterade betorna så ska komplett information skickas in till Agricenter, inom fem dagar från leverans. Många mail som skickas in är inte kompletta. 

Följande punkter ska vara med i mailet:

 • Namn och odlarnummer
 • Mängd bortskalade betor (ton orena) samt beräkning av vikten. Obs! Glöm inte att skicka med beräkningen
 • Bifogade bilder på de bortskalade betorna samt kopia av lagringsjournalen

Bekräftelsemail skickas ut inom fyra dagar. Betorna ska lämnas kvar i fält.

Vi har ytterligare ett par veckors kampanj framför oss och leveransplanerna sträcker sig just nu fram till i början på vecka 7. Beroende på hur mycket som behöver skalas av i fält och fabrikens avverkning kan dagen för kampanjens sista leveranser flytta sig både framåt och bakåt. Det är viktigt att alla följer ändringar i sin leveransplan då leveransdatum kommer att ändras efter hand. 

All nederbörd som vi har fått ställer till problem på en del mindre vägar. Kontrollera vägarna innan bettransportören kommer för att hämta betor och gör eventuella insatser innan betlastningen påbörjas.

Medelrenheten steg från förra veckans 89,1% till 90,9% medan sockerhalten sjönk från 17,12% till 17,01%. Frostanmärkningarna i provtvätten låg på en väldigt låg nivå.
 

  

Lägesrapport från fabriken

Nu känns det som att vi, med den i veckan rådande betkvaliteten, kan hantera vår saftrening. Det märks även då vi nu får fabriken att öka avverkningen samtidigt som vi fortsätter trimma för att utvinna socker i 4 klasser (på samma sätt som vi gjorde före explosionen). Det innebär att vi får ut mer vitsocker till silo. 

Det har varit en utmanande kampanj för oss alla och det är glädjande när avverkningen kan ökas. Våra medarbetare i fabriken kan nu återigen börja trimma och optimera processen. De insatser som görs i fält för att leverera betor av bra kvalitet tillsammans med våra medarbetares insatser i fabriken gör det möjligt att ta oss igenom denna kampanj. 

/Jan Sergo, Senior Technical Advisor

]]>
Kampanjeaktuellt vecka 2 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19950.htm2024-01-1700:00:0019950.htmHårdare avskalning i betstukorna har gett resultat. Betorna som nu levereras till Örtofta är av bra kvalitet och riktigt fina. Det syns både i provtvätten och i fabriken. Många fabriker i koncernen har problem på filterstationen på grund av sämre betkvalitet men i Örtofta märker vi stor skillnad efter att vi slutat ta emot betor upptagna efter frosten och infört hårdare skalning av stukorna. Fabriken går i skrivande stund riktigt bra.

I alla transportgruppers område är en grävmaskin igång för att skala bort dåliga betor från stukorna. Det skalas in till vita och krispiga betor. Det är väldigt stor variation på hur mycket som skalas bort i stukorna, i en del tas bara det yttersta lagret bort medan det i andra är stora delar av stukorna som behöver sorteras bort.

För att få ersättning för de bortsorterade betorna så ska komplett information skickas in till Agricenter, inom fem dagar från leverans. 

Om de bortsorterade betorna ligger längsmed stukan och inte är ihopsamlade räknas antalet betor per meter på ett antal representativa ställen längsmed stukan. Antalet betor per meter * antalet meter * genomsnittsvikten per beta ger den totala bortsorterade mängden betor.

Om betorna ligger i en hög beräknas volymen på följande sätt:
Längden * bredden * höjden * 1/3

Ligger betorna istället i en stuka beräknas volymen på följande sätt:
Längden * bredden * höjden * 1/2

För att beräkna vikten av de bortskalade betorna tas volymen * 0,65 ton/m3.

Anmäl avskalat material till agricenter.sverige@nordicsugar.com . I mailet ska alla nedanstående punkter finnas med:

 • Namn och odlarnummer.
 • Uppskattad mängd bortskalade betor (ton orena) samt beräkning av vikten. Obs! Glöm inte att skicka med beräkningen.
 • Bifogade bilder på de bortskalade betorna samt kopia av lagringsjournalen.

  Lagringsjournalen finns här.

Betorna ska inte tas bort innan kontakt med Agricenter. 

Under tisdagen lastades den sista båten med betor till Litauen och totalt har drygt 30 000 ton betor levererats dit. 

Väderläget fortsätter att vara en utmaning. För att leveranserna ska kunna ske är det viktigt att vägarna är farbara för renslastare och lastbilar.

 

 

 

Lägesrapport från fabriken

Den senaste veckan har betkvaliteten som kommer in till fabriken förbättrats avsevärt och vi ser nu en markant skillnad då saften passerar våra filter. I stället för som tidigare köra en saftmängd motsvarande 30 ton betor innan vi behövde göra en sköljning så ligger vi idag på en saftmängd motsvarande 90 ton betor. Detta har medfört att vi även kunnat minska antalet byten av filterdukar/dygn vilket underlättar vår process och gör att vi kan öka farten.

Dock fick vi inte vara glada alltför länge utan i måndags blev det en blink på det inkommande elnätet som stoppade hela fabriken. Hela fabriken slogs ut och det tog nästan 7 timmar att få i gång skärningen igen. Nu stegar vi uppåt och planerar att de närmsta dagarna ta i drift alla resterande kokpannor på B-stationen (där en panna lämnade oss den 18 november). Detta kan innebära en del störningar med tanke på att vi inte har kunnat testa utrustningen fullt ut men vi hoppas på det bästa och ser fram emot en högre och stabilare fart.

/Jan Sergo, Senior Technical Advisor

]]>
Ok att bearbeta fält med betor kvar i marken /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19954.htm2024-01-1700:00:0019954.htmVi har med hjälp av NBR nedan samlat råd och strategi för hur fält med sockerbetor kvar i marken ska hanteras.

Betor kvar i fält – hur göra?

Som vid all jordbearbetning gäller att den skall göras under så goda förhållanden som bara möjligt. Det gäller nu i högsta grad också när betor som står kvar i fält skall blandas in i jorden. Det finns en del engelska erfarenheter från senare år där denna fråga har blivit aktuell. Förhoppningsvis kan vi också dra nytta av de erfarenheterna.

Hur snabbt nedbrytningen av frostskadade betor går kommer att bero på hur hårt frusna och hur djupt ner frosten har gått. Betor som varit genomfrusna i hela sin längd kommer brytas ner relativt fort, men där har vi nog i de flesta fall inte varit. Merparten av betornas volym har varit frusen, kanske 70 -80 %, men längdmässigt är det antagligen mer i trakten av 50 %. I det senare fallet är huvudrekommendationen att försöka sönderdela betorna innan plöjning för att öka kontaktytan till jorden. På så vis snabbas nedbrytningsprocessen förhoppningsvis upp.

En grundare första körning med en disckultivator, Carrier eller liknade redskap, är sannolikt en bra åtgärd. Blir förutsättningarna goda kan den sedan följas upp med en något djupare bearbetning med samma typ av redskap. Därefter bör en plöjning, återigen förutsatt att den kan göras under goda betingelser, vara den säkraste åtgärden.

Att plöjningen blir gjord under hyggligt goda betingelser är viktigt. Skulle jorden smetas samman och det senare uppstår syrefattiga förhållanden bildas lätt ämnen under nedbrytningen som inte är gynnsamma för efterföljande gröda.

Skulle det bli ett läge där ytskiktet torrfryser, 5-7 cm, så försök då passa på att utföra den första körningen med en disckultivator. Huvudsyftet är att sönderdela, inte att vända upp hela betan. Vid nästa gynnsamma tillfälle görs lämpligen överfart nummer två till 10-15 cm. Möjligen kan detta i vissa fall räcka som ”basbearbetning” inför kommande såbäddsberedning, men säkraste kortet på de flesta jordar är sannolikt en avslutande plöjning också.

]]>
Betfrö 2024 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19942.htm2024-01-1600:00:0019942.htmVår försäljning har sjunkit kraftigt de senaste åren och volymerna motiverar inte längre att vi är aktiva på frömarknaden. Däremot kommer det fortfarande att gå att komplettera med frö vid eventuella omsådder eller om man av någon anledning saknas frö. Beställ frö som motsvarar den kontrakterade arealen.

Till odling 2024 är det ett fortsatt stort antal marknadssorter som är godkända av Sortkommittén. De olika fröfirmorna har valt att saluföra 26 av marknadssorterna i Sverige.

Vår sortvalsguide ger en överblick av sorterna som marknadsförs i Sverige. 

Sortvalsguide förenklad version 2024

Vi har även skapat en ny sortvalsguide där man genom att svara på ett antal frågor kan få fram vilken sort som lämpar sig bäst att odla under de förutsättningar som finns på specifika fält, samt som passar den leveransplan man har.

Sortvalsguide

 

Beställning av betfrö görs via fröfirmornas egna säljkanaler.

www.hilleshog.com/sv/
www.kws.com/se/sv/
www.sesvanderhave.com/se
www.strube.se

Viktig är att sorten är godkänd av Sortkommittén och att odlaren meddelar Nordic Sugar om sort och mängd.

Lista på godkända sorter finns här

]]>
Fabriken igång igen /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19939.htm2024-01-1600:00:0019939.htm Förskottsbetalning för försenade leveranser i december /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19944.htm2024-01-1600:00:0019944.htm Driftstörning i fabriken /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19938.htm2024-01-1500:00:0019938.htm Kampanjedata vecka 1 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19935.htm2024-01-1200:00:0019935.htmI provtvätten hade vi under början av innevarande vecka många kvalitetsanmärkningar men den hårda avskalningen har gjort att anmärkningarna har minskat under de senaste dagarna.

Bettransporterna till hamnen, för vidare transport till till Litauen, går enligt plan och sista båten lastas på måndag.

Stora skalningsbehov finns i många av stukorna, framför allt i de stukor som inte varit täckta med plast. Alla stukor ska skalas av innan leverans och varje transportgrupp har kontakt med en grävmaskin som sköter avskalningen. Från och med nästa vecka tar Nordic Sugar över ansvaret för avskalningen och stukorna ska vara avtäckta tre dagar före planerad leverans. Kontakta transportören för vidare instruktioner. Tänk på att leveransen kan flyttas både framåt och bakåt, beroende på fabrikens avverkning och hur mycket som skalas bort i stukorna som har planerad leverans dagarna före.

Det avskalade materialet ska inom fem dagar från leverans anmälas till Nordic Sugar och det ersätts via internförsäkringen. Läs mer här.

Lägesrapport från fabriken

Fabriken har som tidigare berättats haft bekymmer med att hantera betkvalitén som orsakat filtreringsbekymmer.

Vi har sedan innan jul bemannat upp för att mäkta med dubblerade filterbyten för att på så sätt hantera situationen men detta har inte räckt till. Det har ofta varit avverkning i 8-12 timmar för att efter 4 timmar börja reducera avverkningen tills vi fått stanna och rengöra filter i 6-12 timmar.

Tillsammans med Nordzuckerkoncernens specialister inom området har vi vidtagit drygt 20 olika åtgärder för att kunna underlätta i vår process för att kunna hantera situationen.  Vi ser nu en förbättring i situationen och har i skrivande stund passerat 12 timmars drift där vi fortfarande ligger på förutbestämd fart. Betkvalitén är som jag bedömer det den i nuläget viktigaste parametern för hur fort fabriken kan avverka våra betor. Vi är tacksamma för alla de avskalningar/bortsorteringar av skadade betor som sker och vi kämpar verkligen på för att vi alla skall kunna nå ett så gott resultat som möjligt.

/Jan Sergo, Senior Technical Advisor

]]>
Kvaliteten på levererade betor måste upp, skala till vita betor! /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19932.htm2024-01-1100:00:0019932.htmDet finns bara en väg framåt och det är att alla hjälps åt att skala av dåliga betor före leverans. På så vis får vi förhoppningsvis upp avverkningen i fabriken och kan processa mest möjlig. Avskalat material ersätts via internförsäkringen. Läs mer här

Vi har därför fattat följande beslut som gäller från och med nu:

 • Foten på alla stukor ska skalas av
 • I alla stukor som inte varit täckta med plast ska även sidorna på stukorna skalas av
 • Som en riktlinje ska det finnas friska betor med bland det bortskalade materialet, för att avskalningen ska vara tillräckligt gjord
 • Senast en dag innan planerad leverans ska betstukan vara avtäckt och avskalad
 • Alla stukor ska vara möjliga för Nordic Sugars personal att besiktiga innan lastning påbörjas
 • Är inte avskalningen tillräcklig kommer lastaren att köra till nästa stuka och leveransen senareläggs.
   

Från och med nästa vecka är Nordic Sugar och Betodlarna överens om att:

 • Nordic Sugar sköter avskalning av stukor via underentreprenörer
 • Stukan ska vara avtäckt 3 dagar före leverans
   

Vilka betor är processbara och vilka ska sorteras bort?

I stukor som inte varit täckta med plast finns ett stort behov av skalning men även i de stukor som varit kompletteringstäckta med plast finns det i flera fall behov av skalning. Bedömningen kan vara svår då många stukor är frusna men processbara betor ska vara vita och krispiga. Är de mjuka och gulaktiga ska de sorteras bort, lika så om de är gulaktiga och fasta. På bilden ovan är betan längst till vänster leveransgill medan de andra inte är det.

]]>
Leveranser till Litauen, leveranser till Sverige och problem i fabriken /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19919.htm2024-01-0800:00:0019919.htmI hamnen i Trelleborg är det inte bara betlastning som pågår. Under årets första dagar lossades två båtar med sockerbrukskalk från Danmark. Kalken har börjat köras ut till odlare, i första hand är det odlare i närområdet som kalken levereras till. All leverans av kalk sker enligt turordningen. 

I morse lossades den första båten med HP-massa och framöver kommer ytterligare båtar med HP-massa att lossas i hamnen. Leveransen sker från Danmark.

Sockerbruket fortsätter att brottas med problem, i huvudsak på filterstationen. För att kunna komma upp i avverkning är det viktigt att endast bra betor levereras. Antalet frostanmärkningar i provtvätten har ökat rejält de senaste dagarna. På grund av problemen i fabriken har leveranser behövt flyttas fram flera gånger under de senaste dagarna.

Foten i de allra flesta stukor behöver skalas av och det är väldigt viktigt att det också görs. I de stukor som endast varit täckta med TopTex finns de största skalningsbehoven och där räcker det inte med att bara ta foten. De stukor som varit täckta med plast har klarat sig mycket bättre.

I flera fall har vi sett stukor som varit avskalade men där det trots det blivit flera frostanmärkningar. Bland det avskalade materialet ska det finnas betor av bra kvalitet för att skalningen ska vara tillräcklig.

För att klara av denna kampanj behöver alla hjälpas åt så att inte dåliga betor levereras till fabriken. Täck av stukorna, kontrollera dessa och skala av alla dåliga betor. Kontakta Agricenter vid frågor.

]]>
Inga fler nyupptagna betor till Örtofta /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19884.htm2024-01-0500:00:0019884.htmSedan mellandagarna har man i fabriken haft stora filtreringsbekymmer som reducerat avverkningen i fabriken. Därför gjordes under onsdagen ett test med att enbart köra fabriken på lagrade betor. Utfallet blev positivt och filterproblemen reducerades avsevärt.

Vi har också sett att betor som ser ok ut när dom står i fält snabbt blir sämre när de läggs i stuka och hanteras inne på fabriken.

Mot bakgrund av detta kommer vi inte längre kunna ta emot nyupptagna betor. Har du betor kvar i marken löser vi in dessa enligt tidigare meddelat förfarande.
Observera att du som odlare måste anmäla detta på Mina sidor, senast 8 januari. 

Har du nyupptagna betor med planerad leverans de närmsta dagarna, meddela Agricenter och din transportör om detta så snart så möjligt. Nyupptagna betor ska inte lastas innan kontroll är gjord av Agricenter.


Bild. Betor som frusit i fält och där nackarna nu är dåliga.

]]>
Dåliga betor vid foten av stukan måste tas bort /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19877.htm2024-01-0500:00:0019877.htmEfter återstarten av fabriken ser vi nu att betkvaliteten sjunker. Det är både betor som frös i fält och betor från stukor där framförallt norrsidorna och foten på stukan de dåliga betorna finns.

+

För att garantera att betorna som levereras till Örtofta håller en god kvalitet, uppmanar vi alla odlare att kontrollera sin stuka före leverans och, vid behov, skala bort dåliga betor innan transportören kommer för att lasta. Är detta inte gjort och föraren av renslastaren bedömer att betor skall skalas av innan leverans kommer de att flytta vidare till nästa odlare och kontakta Agricenter.  

Det framgår av leveranskontraktet att det åligger odlaren att säkra en så god betkvalitet som möjligt. 

 • Betor som är upplockade och hanterade i stuka enligt kontraktet skyddas av Internförsäkringen. Internförsäkringen börjar gälla den 24 december.
 • Självrisken sänks från 40 till 1 ton. De första 39 tonen ersätts med ett fast belopp om 426 SEK per ton betor.
  • Ersättningen utgörs av 90 % av baspriset utan tillägg för sen leverans eller Top-Tex ersättning.
 • Ersättningen bygger på att odlaren meddelar Nordic Sugar följande per e-post till agricenter.sverige@nordicsugar.com
  - mängden bortsorterade betor (ton orena betor)
  - foto på bortsorterat material
  - kopia av lagringsjournalen
 • Bortsorterade betor ska lämnas i fält 5 dagar efter anmälan för att möjliggöra för Agricenter att kontrollera betmängden.
 •  Det är odlarens ansvar att destruera de bortsorterade betorna på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt.

Om dåligt betmaterial inte sorteras bort innan leverans, kan dessa betor komma med i provtagningen, med både låg renhet och sockerhalt som följd. Så det finns allt att vinna på en noggrann kontroll av lagringsbetorna före leverans.

Om någon har en hel stuka med betor av tveksam kvalitet är det viktigt att kontakta Agricenter ett par dagar före planerad leverans, så att vi tillsammans kan värdera vad som behöver göras före leverans.

]]>
Kampanjedata vecka 52 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19885.htm2024-01-0400:00:0019885.htmUnder årets sista vecka sjönk medelrenheten från 89,6% till 89,5%. Även sockerhalten sjönk, från 16,96% till 16,74%. En stor del av leveranserna har under de två senaste veckorna bestått av nyupptagna betor.

Avverkningen i fabriken låg under början av veckan på en ok nivå, men på grund av både strömavbrott och filtreringsproblem sjönk avverkningen därefter. Under veckan avverkades knappt 64 000 ton rena betor.

Det nya året inleddes på samma sätt som det förra året slutade, med stora filtreringsproblem. Ett avverkningsstopp som varade i drygt ett skift under tisdagen orsakades av stora filtreringsproblem som medförde att fabriken inte kunde köra vidare. Under natten mot onsdagen kunde avverkningen återupptas igen. Filtreringsproblemen lättade under onsdagen och delar av torsdagen, men avverkningen fick återigen backas på torsdagskvällen på grund av filtreringsproblem.

De allra flesta av de lagrade betorna som levereras till Örtofta är av bra kvalitet men i många lass går det att hitta sura betor. I provtvätten ser vi också ett stigande antal frostanmärkningar. Betorna som har legat vid foten av stukan är i många fall inte leveransdugliga och ska därför sorteras bort innan leverans. I samband med avtäckning ska hela stukan kontrolleras och dåligt betmaterial ska sorteras bort. Att detta görs är väldigt viktigt för kapaciteten i fabriken. Om dåliga betor inte är bortsorterade innan leverans kommer renslastaren att köra vidare till nästa stuka i turordningen.

Ersättning för bortskalat material betalas ut om anmälan av detta görs till Agricenter. Mer information finns här. Var noga med att ha med alla efterfrågade uppgifter i er anmälan.

Vintervädret har återkommit, med minusgrader, blåst och snö. Det svåra väderläget till trots har många odlare kämpat på för att få på plast för att skydda betorna mot kylan. 

Vinterväglaget ställer till det för betleveranserna och under torsdagen har endast en mindre del av de planerade leveranserna kunnat levereras till Örtofta. För att betleveranserna framöver ska kunna genomföras är det viktigt att du som odlare ser till så att eventuella mindre vägar är halkbekämpade och farbara för renslastare och lastbilar.

 

 

Lägesrapport från fabriken

Sedan mellandagarna har fabriken haft väldigt stora filtreringsproblem i vår saftrening vilket tvingat oss att reducera farten ner till 5 000-7 500 ton betor per dag.

Samtidigt har vi konstaterat en tydlig försämring av inkommande betor. En indikator är D- Mannitol-värdet som visar på betmaterialets kvalitet: Ju högre D-Mannitol-värde desto sämre betmaterial och därmed sämre filtrerbarhet hos den utvunna saften. Ett bra betmaterial ligger under 30 ml/l.

Under hela den 24-01-03 och delar av 24-01-04 har vi uteslutande avverkat betor lagrade i stuka och har då kunnat konstatera filtreringproblem som i nuläget är hanteringsbara med tillsättning av olika processhjälpmedel. Under perioden konstaterade vi ett lägre D-Mannitol-värde (runt 150 enligt ovan graf). Liknande värde hade vi i slutet på förra kampanjen.

De nyupptagna betorna håller inte längre en processbar kvalitet och för att kunna avverka så mycket betor som möjligt behöver fabriken betor av bra kvalitet som är upptagna och inlagrade innan frosten.

/Fabriksledningen

]]>
Förstärk frostskyddet /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19879.htm2024-01-0200:00:0019879.htmNBR har skrivit samman rekommendationer för hantering av stuka samt ett resonemang kring betor kvar i fält.

Läs brevet här

]]>
Ersättning till alla som vill lösa in sina oskördade fält /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19878.htm2024-01-0200:00:0019878.htmVi har besökt många fält med oupptagna betor och ser att senaste tiden har materialet i de frostskadorna nackarna försämrats. Variationen är stor och beror sannolikt på flera olika faktorer men samlat så bedömer vi nu att fabrikskapaciteten begränsas av dessa betor. Upptagningsförhållandena är inte heller bra och många leveranser av nyupptagna betor får dåliga renheter och mycket jord och blast som vi får hantera i fabriken. 

Utgångspunkt för ersättning tas i den leveransplan som gällde vid tillfället för explosionen i Örtofta. Betor ersätts utifrån odlarens 5-årsgenomsnitt i rotskörd och planerat leveransdatum med:

 • 18 nov till 10 dec: 426 SEK per ton
 • Från den 11 december till den 16 december minskas ersättningen med 6 SEK per ton och dag tills den når 391 SEK den 16 dec
 • 16 dec till slut kampanjen: 391 SEK per ton

Odlare anmäler fält på Mina sidor mellan 28 december och 8 januari.

 • Anmälda fält ska lämnas oskördade och orörda fram till kampanjens slut (ingen jordbearbetning får göras)
 • Odlare som anmält oskördad areal och sökt ersättning för detta kan inte ångra sig. Nordic Sugar kan i händelse av att betorna senare under kampanjen är av god kvalitet välja att fältet ska skördas
 • Betalning för betorna som lämnas kvar i fält sker i slutet av januari.
]]>
Det går nu att registrera fält som ska lämnas oskördade /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19868.htm2023-12-2808:00:0019868.htmUtgångspunkt tas i den leveransplan som gällde vid tillfället för explosionen i Örtofta. Betor ersätts utifrån odlarens 5-årsgenomsnitt i rotskörd och planerat leveransdatum med:

 • 18 nov till 10 dec: 426 SEK per ton
 • Från den 11 december till den 16 december minskas ersättningen med 6 SEK per ton och dag tills den når 391 SEK den 16 dec
 • 16 dec till kampanjens slut: 391 SEK per ton

Odlare anmäler fält på Mina sidor mellan den 28 december och den 8 januari.

 • Anmälda fält ska lämnas oskördade och orörda fram till kampanjens slut eller tills Nordic Sugar skriftligen meddelar annat (ingen jordbearbetning får göras)
 • Odlare som anmält oskördad areal och sökt ersättning för detta kan inte ångra sig. Nordic Sugar kan i händelse av att betorna senare under kampanjen är av god kvalitet välja att fältet ska skördas vilket i så fall kommer att ske i överenskommelse med odlaren
 • Betalning för betorna som lämnas kvar i fält sker i slutet av januari
 • Utifrån den uppskattade mängden betor kvar i fält är volymen begränsad till 100 000 ton betor
 • Vid eventuell kvotering av anmälda fält kommer fält med planerad leverans närmast den 18 november att prioriteras
]]>
Kampanjeaktuellt vecka 51 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19869.htm2023-12-2700:00:0019869.htmI fabriken avverkades 73 000 ton rena betor under vecka 51. Under första halvan av veckan låg avverkningen på en jämn och ok nivå.

Som skrevs om i förra veckorapporten så hade vi under torsdagsdygnet problem med fuktigt socker på både vit- och råsockerlinjen som gjorde att delar av sockerhuset klibbade igen. Problemet löstes och fabriken kom återigen upp i fart. Under natten till i tisdags blev det strömavbrott utifrån, vilket gjorde att det blev black out i delar av fabriken. Under tisdagsförmiddagen startade ena extraktionslinjen återigen upp men under kvällen blev det stora filtreringsproblem i saftreningen som gjorde att avverkningen stod stilla under kvällen och delar av natten. Flertalet åtgärder har gjorts för att komma till rätta med filtreringsproblemen. Åtgärderna har lyckats och fabriken har kommit upp i lite bättre fart under onsdagskvällen. Med anledning av dessa utmaningar har flera leveranser stoppats under onsdagen och även en del av torsdagens leveranser har flyttats fram. 

Ytterligare en anledning till att leveranser har flyttats fram är problem i de polska fabrikerna som gör att båtlastningen pausats för tillfället.

Leveransplanerna för kampanjen uppdateras under onsdagen och torsdagen. Tänk på att dessa planer kommer att ändra sig då de bygger på flera osäkra faktorer, såsom avverkningsnivån i fabriken, hur stor mängd oupptagna betor som kommer att lösas in i varje transportgrupp samt båttransporterna till andra fabriker. Vi gör vad vi kan för att hålla leveransplanerna så uppdaterade som möjligt och ändringar kommer därmed att ske.

Än så länge ligger frostanmärkningarna i provtvätten på en låg nivå och de anmärkningar vi får beror till största delen på betor som legat vid foten på stukorna och som blivit utsatta för värme, kyla, väta. För att fabriken ska kunna ligga på en rimlig nivå avverkningsmässigt är det väldigt viktigt att dåligt betmaterial sorteras bort innan leverans. Extra viktigt är det att kontrollera stukans fot. Nordic Sugar betalar för alla bortsorterade ton, förutom det första tonnet. 

Mer information finns här.

Lagringsjournalen finns här.

 

 

]]>
Kampanjeaktuellt vecka 50 /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19863.htm2023-12-2500:00:0019863.htmTill hamnen i Trelleborg levereras endast lagringsbetor. Från och med i slutet av vecka 50 började vi ta emot nyupptagna betor till Örtofta. För att odlare från alla transportgrupper ska ha möjlighet att leverera nyupptagna betor till Örtofta skiftas flera transportgrupper om att köra betor till hamnen. Turordningen i leveransplanen följs men ibland behöver den ändras någon enstaka dag för att transportgruppen behöver köra lagringsbetor till hamnen. 

Renheten på de nyupptagna betorna är lägre än på lagerbetorna. Både lera och blast följer med in till sockerbruket. Det är viktigt att så mycket som möjligt av detta rensas bort vid upptagning och rensning/lastning då det medför problem bland annat i tvätten. För att problemen i tvätten inte ska bli alltför stora behöver leveranserna till Örtofta bestå av en blandning av lagringsbetor och nyupptagna betor.

Enstaka frostanmärkningar får vi i provtvätten. Det är viktigt att eventuellt dåligt betmaterial sorteras bort innan leverans.

Under uppstartsveckan avverkade fabriken knappt 40 000 ton rena betor. Under torsdagen i vecka 51 fick vi problem i sockerhuset med fuktigt socker på både vit- och råsockersidan, vilket medförde att avverkningen under tors- och fredagen låg lägre än planerat och delar av leveranserna under julhelgen fick minskas ner.

 

 

]]>
Behöver det skalas av betor före leverans? /irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://91666964a1372051f97eb270d017de34&paraconfig=OT-DS-Server_agriportal&paraurl=http%3A%2F%2Fgut210146.nordzucker.lan%3A8080/cps/rde/xchg/agriportal/hs.xsl/19859.htm2023-12-2200:00:0019859.htmFör att garantera att betorna som levereras till Örtofta håller en god kvalitet, uppmanar vi alla odlare att kontrollera sin stuka före leverans och, vid behov, skala bort dåliga betor innan transportören kommer för att lasta.

Betorna som ligger vid foten på stukan, utanför TopTexen har blivit utsatta för både kyla, väta och värme och dessa behöver skalas bort innan leverans.

I samband med avtäckning av stukan ska denna kontrolleras. I de stukor som endast varit täckta med TopTex går det nu att hitta betor som är skadade och behöver skalas av innan leverans. Kontrollera norrsidan extra noga.

Betor som är missfärgade och mjuka (som på bilden) ska skalas bort. Dessa betor har ett mycket lågt sockerinnehåll och de påverkar avverkningen i fabriken negativt. Reducerad avverkning bidrar till att betkampanjen blir förlängd.


 

När du har skalat bort förstörda betor ska du uppskatta mängden.

Om de bortsorterade betorna ligger längsmed stukan och inte är ihopsamlade räknas antalet betor per meter på ett antal representativa ställen längsmed stukan. Antalet betor per meter * antalet meter * genomsnittsvikten per beta ger den totala bortsorterade mängden betor.


 

Om betorna ligger i en hög beräknas volymen på följande sätt:
Längden * bredden * höjden * 1/3

Ligger betorna istället i en stuka beräknas volymen på följande sätt:
Längden * bredden * höjden * 1/2

För att beräkna vikten av de bortskalade betorna tas volymen * 0,65 ton/m3.

För att få ersättning för de bortskalade betorna ska odlaren inom 5 dagar från leverans anmäla avskalat material till agricenter.sverige@nordicsugar.com . I mailet ska nedstående punkter finnas med:

 • Namn och odlarnummer.
 • Uppskattad mängd bortskalade betor (ton orena) samt beräkning av vikten.
 • Bifogade bilder på de bortskalade betorna samt kopia av lagringsjournalen. Lagringsjournalen finns här.

Inom tre dagar får du ett mail tillbaka med en kvittens på att din anmälan om förstört betmaterial kommit fram och är registrerad. Betorna ska inte tas bort innan kontakt med Agricenter. 

Vid frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på Agricenter.

]]>