Nordzucker Nordzucker ... sv OpenText Website Management Utbetalning 4 2024-01-29 00:00:00Utbetalning för betor levererade under december 2023 https://www.sockerbetor.nu/cps/rde/xchg/SID-8A666AC1-7A4C2542/agriportal/hs.xsl/18358.htm18358.htm Utbetalning 5 2024-02-27 00:00:00Utbetalning för betor levererade under januari och februari 2024 https://www.sockerbetor.nu/cps/rde/xchg/SID-8A666AC1-7A4C2542/agriportal/hs.xsl/18359.htm18359.htm Vintermöte 2024-03-12 00:00:00 https://www.sockerbetor.nu/cps/rde/xchg/SID-8A666AC1-7A4C2542/agriportal/hs.xsl/19967.htm19967.htm